Akcyza od paliwa lotniczego

Paliwo kupowane przez firmy przewożące własnym samolotem członków zarządu i pracowników nie jest zwolnione z podatku akcyzowego. Sprawa dotyczy spółki, która własnym samolotem przewozi zarząd. Spółka nie ma certyfikatu przewoźnika lotniczego ani koncesji na wykonywanie przewozów lotniczych i tym samym nie dokonuje usług w zakresie przewozu osób i ładunku.
Spółka chciała kupować paliwo lotnicze bez akcyzy, argumentując to, że nie wykonuje prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, bo te musiałyby się odbywać w celach innych niż gospodarcze. W 2011 roku spółka uzyskała od Izby Skarbowej korzystną dla siebie interpretacje, którą w lipcu 2013 roku zmienił minister finansów.
Minister finansów uważa, że stanowisko izby było błędne. Powołał się przy tym na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z grudnia 2011 roku, który orzekł iż zwolnienie podatku od paliw nie dotyczy przedsiębiorstwa, które w celu rozwoju stosunków handlowych przewozi własnym samolotem pracowników do klientów. Żeby odliczyć paliwo od podatku należy wykonywać odpłatne usługi lotnicze.

Akcyza od paliwa lotniczego
Oceń ten post