Dotacje z Unii na założenie firmy

Własna firma to prawdziwe wyzwanie. Aby móc założyć firmę najczęściej trzeba dysponować dużą ilością pieniędzy lub też liczyć na to, że uda się zaciągnąć kredyt w banku. W tym drugim przypadku trzeba posiadać jednak zdolność kredytową, o którą jest niezwykle trudno szczególnie wśród młodych osób, które nie dysponują jeszcze odpowiednim majątkiem, ani nie są w stanie znaleźć osób, które zapewnią im odpowiednie zabezpieczenie kredytu. Rozwiązaniem może być w takim przypadku dotacja. Istnieje możliwość uzyskania dotacji z różnych instytucji. Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest obecnie dotacja z Unii Europejskiej. Co trzeba w tym kierunku zrobić?

Kryteria, które trzeba spełnić by móc uzyskać dotację

Aby uzyskać dotację z Unii Europejskiej na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, trzeba spełnić szereg kryteriów. Przede wszystkim taką dotację mogą uzyskać osoby pełnoletnie. Szczególnie preferowane są osoby młode do 25. roku życia, osoby po 45. roku życia, bezrobotne, niepełnosprawne, jak i powracające do życia zawodowego po urlopie macierzyńskim. Ponadto osoba, która chce uzyskać dotację na założenie firmy nie może przez ostatnich 12 miesięcy do daty złożenia wniosku, prowadzić innej, własnej działalności gospodarczej, a dodatkowo konieczne jest udokumentowanie udziału w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości i marketingu.

Jak można zakwalifikować się do dotacji z UE?

Proces uzyskiwania dotacji na założenie działalności gospodarczej z UE jest kilkuetapowy. W I etapie przesyła się formularz zgłoszeniowy (czyli wniosek o dofinansowanie). W takim formularzu umieszcza się m.in. takie dane, jak rodzaj działalności, którą planuje się rozpocząć, kwota wnioskowanej pożyczki oraz zakładany plan wydatków. Drugi etap obejmuje rozmowę kwalifikacyjną z przedsiębiorcą, podczas której przedstawia on argumenty przemawiające za uzyskaniem przez niego dotacji. Po tym etapie zbiera się specjalna komisja, która wybiera najlepsze wnioski. Przedsiębiorca może uzyskać nawet 40 tys. złotych dotacji. Co niezwykle istotne taka dotacja jest świadczeniem bezzwrotnym. Trzeba jednak pamiętać o tym, że dotacja jest zwykle przeznaczona dla osób, które decydują się na założenie działalności gospodarczej krótko po utracie pracy. Inne osoby otrzymują zazwyczaj mikropożyczkę o niskim oprocentowaniu (do 3,8%), na kwotę do 50 tys. złotych. Jest to pożyczka, którą można uzyskać na bardzo długi okres, a także dodatkowo zawieszać jej spłatę nawet do 12 miesięcy, co nie będzie się jednak wiązało z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat.

Dotacje z Unii na założenie firmy
Oceń ten post