Elektroniczne wysyłanie deklaracji do ZUS-u

Od kilku lat przedsiębiorcy nie muszą rozliczą się z ZUS-em osobiście. Deklaracje mogą wysyłać za pośrednictwem internetu. Dzięki temu udogodnieniu właściciele firm, którzy zatrudniają co najmniej 100 pracowników, mogą dokonywać wysłania deklaracji do ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

Wysłanie deklaracji drogą internetową nie musi odbywać się w cyklu miesięcznym. O ile przedsiębiorca nie zmienia wysokości składek. Jeśli takowa zmiana wystąpiła ZUS o fakcie musi zostać poinformowany, za pośrednictwem deklaracji o nazwie ZUS DRA.

Z „Płatnikiem” przez internet

Dzięki „Płatnikowi” wszystkie deklaracje mogą być wysłane w łatwy i prosty sposób. Za pośrednictwem zaledwie kilku kliknięć. System „Płatnik” jest jedynym akceptowalnym przez ZUS programem, który umożliwi przedsiębiorcy przesłanie oficjalnych deklaracji. W przypadku wysłania deklaracji przez inne aplikacje zostaną one unieważnione przez ZUS.

Jak korzystać z „Płatnika”?

Korzystanie z aplikacji „Płatnik” możliwe jest po zarejestrowaniu. W tym celu niezbędna jest jednorazowa wizyta w urzędzie ZUS-u, która pozwoli potwierdzić tożsamość przedsiębiorcy. W przypadku, gdy właściciel firmy jest w posiadaniu elektronicznego podpisu wizyta w urzędzie nie jest konieczna.

Do kiedy wysyłać deklaracje?

Deklaracje elektroniczne należy przesyłać maksymalnie do 10 dnia każdego miesiąca – jeśli sprawa dotyczy osób fizycznych opłacających składki wyłącznie we własnym imieniu. Gdy deklaracja wysyłana jest w innym przypadku obowiązuje termin jej nadesłania do 15 dnia każdego miesiąca.

Dlaczego warto wysyłać deklaracje drogą elektroniczną?

Wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną staje się wśród płatników ZUS coraz bardziej popularne. Dzięki tej drodze komunikacji z urzędem oszczędza się nieocenioną ilość czasu, jak również pieniędzy. ZUS dopuszcza również zlecenie przesyłania deklaracji elektronicznej poprzez upoważnione biura księgowe w wyznaczonym terminie. Przetwarzanie przesłanej deklaracji trwa od dwóch do dwudziestu czterech godzin. W przypadku błędów deklaracja nie zostanie przyjęta. Nie należy zwlekać z jej oddaniem.

Sprawdź: Najlepsze mieszkanie do zarabiania

Elektroniczne wysyłanie deklaracji do ZUS-u
Oceń ten post