Eurogeddon ratunkiem dla zamożnych?

Eurogeddon jest funduszem stawiającym na rozpad strefy euro. Jest to jedyny fundusz w Europie, którego celem jest uzyskanie wysokich zysków w scenariuszu bankructwa w Grecji, poważnych kłopotów innych krajów południa Europy, masowego wycofania środków z banków w strefie euro.
Fundusz stosuje pasywną strategię inwestycyjną. Zakłada realizacje czarnego scenariusza dla strefy euro. Czynnikami, które mogą wpłynąć na ten zły scenariusz są: bankructwo Włoch, bankructwa wielu banków do końca 2013 roku, głęboka recesja i znaczna przecena na rynkach akcji.
Fundusz ten przeznaczony jest dla bardzo zamożnych Polaków, którzy w obawie przed realizacją czarnego scenariusza w strefie euro chcą chronić swoje oszczędności i uzyskać wysoką stopę zwrotu w przypadku kryzysu. Pierwsza minimalna wpłata wynosi przynajmniej 40 000 euro. Twórcą Eurogeddonu jest profesor Krzysztof Rybiński.

Eurogeddon ratunkiem dla zamożnych?
Oceń ten post