Fundusz gazu łupkowego

Nowy fundusz Allianz Shale FIZ ma za zadanie inwestować w akcje spółek notowanych głównie w U.S.A. , których działalność związana jest z branżą poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego i ropy naftowej z łupków. Fundusz ten został uruchomiony przez Allianz TFI.
Aż 80% aktywów funduszu ma być inwestowane w akcje spółek publicznych notowanych przede wszystkim na giełdach amerykańskich, a także w mniejszym stopniu na giełdach europejskich i azjatyckich. W portfelu inwestycyjnym ma się znajdować od 20 do 40 spółek. Wydobycie gazu w U.S.A. jest jednym z największym przełomów technologicznych w ostatnim półwieczu.
Od 2008 roku produkcja gazu łupkowego w U.S.A. wzrosła aż czterokrotnie, obecnie stanowi to jedną czwartą produkcji gazu na świecie. Bardzo niskie ceny energii w U.S.A. stanowią potencjał dla sektorów, w których gaz jest znacznym kosztem produkcji.

Fundusz gazu łupkowego
Oceń ten post