Fundusz Kościelny do likwidacji

Projekt ustawy, która ma wprowadzić dobrowolny odpis podatkowy w wysokości 0,5% na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych został skierowany do konsultacji społecznych. Odpis ma zastąpić Fundusz Kościelny. Proponowane rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2014 roku, po zdjęciu przez Komisję Europejską z Polski procedury nadmiernego deficytu budżetowego. Dzięki temu obywatele będą mogli zdecydować czy chcą a jak tak to jaki Kościół wspierać. Dzięki temu finansowanie zostaje przeniesione z dotacji budżetowej na decyzje obywatela.
Kompromis zawarty pomiędzy rządem a Konferencją Episkopatu Polski zakłada, że dobrowolny odpis podatkowy, m.in. na Kościół katolicki, będzie wynosił 0,5 proc. Początkowo rząd proponował 0,3 proc. Ustalenia te zaakceptowała Konferencja Episkopatu Polski, a także rząd. Jednak część mniejszych Kościołów i związków wyznaniowych wyraża zastrzeżenia do rządowej propozycji. Stanowczo sprzeciwia się jej Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Resort administracji próbuje doprowadzić do porozumienia.
Obywatele decyzje o wpieraniu Kościoła mają podejmować w rocznym zobowiązaniu finansowym. W pierwszych trzech latach po wprowadzeniu zmian państwo ma wyrównywać Kościołom i związkom wyznaniowym różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną z odpisu a wysokością dotacji z budżetu państwa przewidzianą na Fundusz Kościelny. Po trzech latach ma nastąpić weryfikacja funkcjonowania odpisu, wtedy też możliwa będzie ewentualna zmiana jego wysokości.
W nowej rzeczywistości Kościoły i związki wyznaniowe same będą płaciły składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych.

Fundusz Kościelny do likwidacji
Oceń ten post