Fundusz obligacji długoterminowych

Fundusz obligacji długoterminowych to fundusz o bardzo niskim poziomie ryzyka, rekomendowany jest dla osób ceniących swoje bezpieczeństwo. Fundusz ma możliwość wypracowania większych zysków niż klient indywidualny kupujący obligacje, ponieważ może je nabywać od Skarbu Państwa hurtowo i po niższej cenie.
Fundusz ten przeznaczony jest dla osób posiadających nadwyżki finansowe, które dodatkowo myślą o długim terminie inwestycji i akceptują jedynie ograniczony poziom ryzyka. Jest on dobrym rozwiązaniem dla osób ceniących bezpieczeństwo i chcących pomnażać swój kapitał, przy zachowaniu płynności inwestycji. Ważne jest to, że  swoje środki należy zainwestować minimum na 2,5 roku.
Wielką korzyścią tego funduszu jest to, że doprowadza do wzrostu wartości aktywów poprzez inwestowanie w polskie i zagraniczne papiery wartościowe, przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji.

Fundusz obligacji długoterminowych
Oceń ten post