Fundusze hedgingowe

Fundusze hedgingowe to fundusze zabezpieczające. W praktyce chodzi o wykorzystywanie kontraktów terminowych na różne aktywa (indeksy, surowce, towary). Dzięki temu fundusze hedgingowe mogą zarabiać nawet na spadkach indeksów.
Ważną cechą tych funduszy jest ich automatyzacja. Decyzje o kupnie lub sprzedaży kontraktów podejmują komputery, a właściwie systemy opracowane przez zarządzających. Opierają się one na analizie technicznej, gdy z niej wynika system kupna, system składa takie zlecenie. Czynnik ludzki ma tu minimalne znaczenie.
W teorii strategia tych funduszy jest idealna: zyskujesz, gdy indeksy rosną i wtedy gdy tracą. W praktyce jednak do dobrych wyników potrzebny jest wyraźny, długi trend indeksów (może być wzrostowy lub spadkowy). Systemy transakcyjne muszą dostać wyraźne sygnały, które będą potwierdzone przez ich kolejne odczyty.

Fundusze hedgingowe
Oceń ten post