IV Międzynarodowy Konkurs im. A. Tansmana w Łodzi

Festiwal, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Aleksandra Tansmana, zainaugurował w Teatrze Wielkim w Łodzi wieczór baletowy, podczas którego po raz pierwszy w

Polsce zaprezentowany został balet Tansmana „Bric&Brac” w opracowaniu Romana Komassy.W programie inauguracyjnego wieczoru znalazły się również „Święto Wiosny” Igora Strawińskiego w

opracowaniu Ewy Wycichowskiej oraz „Rozświetlona Noc” Arnolda Schönberga; wystąpili – zespół baletu łódzkiej sceny oraz orkiestra Polskiego w Warszawie pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego.

Na zorganizowany po raz czwarty konkurs im. Aleksandra Tansmana, którego celem jest promowanie młodych, wyróżniających się artystów, zgłosiło się w tym roku 82 uczestników z 24 państw. Do

finału zakwalifikowano 26 artystów z 14 krajów. Wśród nich są: skrzypkowie, wiolonczeliści, klarneciści, pianiści i gitarzyści. Każdy z finalistów przedstawi międzynarodowemu jury trwający

ok. 45 minut program, w którym musi się znaleźć jeden utwór Tansmana. Młodzi artyści walczyć będą o Grand Prix w wysokości 12 tys. dolarów oraz kolejne miejsca i nagrody w wysokości od 7 do

2 tys. dolarów. Przewidziano także nagrodę pieniężną dla osoby, która najlepiej wykona utwór patrona konkursu oraz nagrody specjalne, w tym koncerty w polskich filharmoniach.Nawet większą

sumę oczekuje Sotheby’s uzyskać ze sprzedaży innego eksponatu – wagnerowskiego rękopisu cyklu pieśni Wesendonck Lieder. Ta kolekcja pieśni osiągnąć może cenę pomiędzy 500 a 700 tysiącami

funtów. Dom aukcyjny Sotheby’s określa ten cykl jako „jeden z najważniejszych rękopisów niemieckiego mistrza opery, jakie pojawiły się na rynku w ciągu ostatnich wielu lat”.

IV Międzynarodowy Konkurs im. A. Tansmana w Łodzi
Oceń ten post