Jedna trzecia członków platformy ma tylko podstawowe wykształcenie!

Platforma Obywatelska z własnej woli założyła elektroniczną bazę swoich członków, z której bardzo jasno wynika, że co trzecia osoba zapisana do partii ma tylko ukończoną szkołę podstawową.  PO to w identycznym stopniu partia ludzi wykształconych, jak i tych, którym nie było dane zaznać słodyczy nauki wybiegającej poza mury podrzędnej szkoły podstawowej.
Z elektronicznej bazy członków PO z łatwością można wyczytać , że tych z wykształceniem podstawowym jest aż 14 tysięcy, to tyle samo, co ludzi z dyplomem wyższej uczelni. Jednak to, co jest rozczarowującą wiadomością dla lepiej wykształconych, stanowi wielkie źródło radości dla ludzi tylko po podstawówce.
Bardzo ze wspomnianego faktu uradowana jest opozycja, gdyż teraz będzie mogła na każdym kroku wykpiwać kompetencje członków Platformy Obywatelskiej. Zadowolony również powinien być rząd z premierem na czele, gdyż ten ostatni dostał dowód na to, że w jego gasnącym blasku nadal chce ogrzewać się ogół ludzi. Opozycja już dawno stwierdziła, że ciemny lud wszystko kupi. Teraz mamy 100% pewność, że jest to najprawdziwsza prawda.

Jedna trzecia członków platformy ma tylko podstawowe wykształcenie!
4 (80%) 2 votes