Kompromisowy ślad drogi dla S1 w wariancie H

Przedsiębiorstwa górnicze, strona społeczna, jak i sam inwestor wypowiadają się o wspólnie wypracowanym w ostatnich dniach śladzie dla drogi S1 w wariancie H – jako kompromisowym rozwiązaniu dla wskazanej inwestycji drogowej.
Wariant H to niespełna siedmiokilometrowy odcinek łączący warianty A i C. Nowy wariant w najmniejszym stopniu ingeruje w kwestie eksploatacji górniczej, środowiskowe i społeczne, sprzyjając tym samym dalszemu, zrównoważonemu rozwojowi regionu.
Zanim jednak wariant H będzie mógł być uwzględniony na obradach KOPI, muszą zostać przeprowadzone m.in. konsultacje społeczne, inwentaryzacja przyrodnicza oraz uzupełnienie o nowy wariant studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi S1.
Idea wariantu hybrydowego została przedstawiona przez PG Silesia w lipcu br. Efektem rozmów ze strony kopalni z Czechowic, GDDKiA, jak i władz województwa śląskiego, jest wspólnie wypracowany, oraz poparty przez zainteresowane strony, ostateczny ślad dla drogi S1, łączącej Mysłowice z Bielskiem-Białą.

Kompromisowy ślad drogi dla S1 w wariancie H
Oceń ten post