Kurhany na Górze Birów

Kurhan to miejsce pochówku zmarłych, w formie kopca o kształcie stożkowatym lub zbliżonym do półkolistego. Na Górze Birów dzięki dokładnym pracom architektonicznym odkryto jedne z najstarszych znalezisk wczesnośredniowiecznego osadnictwa plemion słowiańskich na Jurze, które związane było właśnie z odkrytym tutaj cmentarzyskiem kurhanowym. Stwierdzono, że kurhany powstały na miejscu wcześniejszej osady kultury łużyckiej sprzed 2500 lat. Już w trakcie badań archeologicznych w 1992 roku potwierdzono istnienie w tym miejscu nekropolii. Jednak zbadano je dopiero po roku 2000 i dotychczas zidentyfikowano kilkanaście pewnych oraz domniemanych kurhanów, od małych po duże. Tutejsze cmentarzysko należy do najstarszych tego typu na obszarze jury.

Kurhany na Górze Birów
Oceń ten post