MEN pomoże się przekwalifikować nauczycielom

Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczy 100 milionów złotych na pomoc w przekwalifikowaniu nauczycieli. Mają być organizowane: szkolenia, studia podyplomowe oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. W tym roku ma zostać zwolnionych prawie 7 tysięcy nauczycieli. Jak powiedziała minister Krystyna Szumilas priorytetem będzie pomoc w znalezieniu pracy w edukacji, niektórzy będą jednak musieli zmienić swoją profesję lub zajmować się zawodami okołooświatowymi. Jak wyjaśnia minister Szumilas przekwalifikowanie może również oznaczać dokształcenie się nauczyciela, by mógł uczyć także innych przedmiotów. Plany ministerstwa zakładają też możliwość dofinansowania kosztów zatrudnienia nauczyciela u nowego pracodawcy, ale zatrudniający musi zapewnić minimum 50% kosztów zatrudnienia pracownika. Jeszcze inna możliwością jest zapewnienie pomocy prze zakładaniu przez nauczycieli własnej działalności gospodarczej. W najbliższych dniach mają być doprecyzowywane szczegóły udzielania pomocy finansowej.

MEN pomoże się przekwalifikować nauczycielom
Oceń ten post