Norwegia będzie wydobywać paliwo na Morzu Barentsa

Norweski Dyrektoriat ds. Paliw rozpoczął proces licencyjny w trakcie którego rozważał będzie kwestię udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów we wschodniej części morza Barentsa. Jeszcze niedawno były to tereny sporne między Rosją a Norwegią. Rząd Norwegii poinformował, że zainteresowani inwestorzy mogą składać wnioski koncesyjne do stycznia 2014 r. Koncesje mają być natomiast przyznawane w drugim kwartale 2015 r. Jak przewiduje Dyrektoriat ds. Paliw w części Morza Barentsa należącej do Norwegii może znajdować się prawie 2 mld baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Dyrektoriat zaznaczył jednocześnie, że część zasobów może znajdować się pod granicą z Rosją, co może powodować kolejne spory. Ostatnie prognozy norweskiego rządu na temat wydobycia ropy i gazu nie są zbyt optymistyczne, w tym roku po raz pierwszy poziom ich wydobycia może być najniższy od 25 lat.

Norwegia będzie wydobywać paliwo na Morzu Barentsa
Oceń ten post