Obligacje 500+

Program 500+, budzący wiele kontrowersji, stał się faktem, a pierwsi jego beneficjenci zdążyli już odebrać środki. Zgodnie z założeniami, powinny zostać wydane na zaspokajanie bieżących potrzeb dzieci i prawdopodobnie w mniej zamożnych rodzinach tak się stanie. Jednak z założenia środki te nie tylko mają krótkoterminowo poprawić konsumpcję i sytuację rodzin. Resort finansów chce dać możliwość długoterminowego oszczędzania środków z programu 500+, dlatego na jesień planowane jest wprowadzenie specjalnych obligacji, oprocentowanych wyżej, niż inne serie obligacji detalicznych.

Długoterminowa inwestycja środków

Nabycie papierów Skarbu Państwa to nie jedyny pomysł na zagospodarowanie pieniędzy z programu. Pojawiła się koncepcja, by część z 500zł była wypłacana w formie instrumentu finansowego, właśnie prostej obligacji, którą w razie potrzeby można byłoby w każdym momencie upłynnić. Pozostawienie obligacji pozwoliłby na zbudowanie długoterminowych oszczędności, z przeznaczeniem na edukację dzieci, lub lepszy ich start w dorosłe życie. Takie działanie miałby nie tylko pozytywny wpływ na domowe finanse, zyskałaby również gospodarka oraz poprawiłaby się płynność rynku kapitałowego.

Nie tylko Skarb Państwa

Jednak nie tylko Państwo planuje przyciągnąć do siebie pieniądze z programu 500+. Instytucje finansowe już tworzą programy oszczędnościowe, ze specjalnymi zachętami finansowymi dla beneficjentów. Przewidują one dodatkowe premie za długoterminowe gromadzenie środków i zapewniają 100% bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy.

Obligacje 500+
Oceń ten post