Obowiązkowe rejestracje kart SIM

Zgodnie z założeniami ustawy antyterrorystycznej w Polsce wchodzą w życie jej postanowienia, a to jest jednoznaczne z tym, że od pierwszego lutego 2017 roku nie będzie anonimowych abonentów sieci komórkowych. Co więcej, użytkownikom, którzy nie zarejestrują swoich kart SIM, operator będzie miał prawo (o ile rejestracja nie zostanie przez nich dokonana) wyłączenia karty.

Czy brak danych osobowych użytkowników telefonów na kartę miał znaczenie?

Oczywiście. Ogromne. Brak danych osobowych abonentów telefonów na kartę uniemożliwiał zidentyfikowanie korzystających z nich posiadaczy telefonów komórkowych. I chociaż wprowadzenie obowiązkowej rejestracji kart SIM nie było inicjatywą polskiego rządu (wcześniej wymagano tego od obywateli Niemiec i Francji), to jednak w znaczącym stopniu ułatwi ściganie osób, które łamią prawo.

Warto podkreślić, że wprowadzenie obowiązkowych rejestracji kart SIM kończy erę anonimowych użytkowników, którzy mogli czuć się bezkarni. Konieczność podawania danych osobowych utrudni nieuczciwym klientom dokonywanie przestępstw.

Kogo dotyczą obowiązkowe rejestracje kart SIM?

Obowiązkowe rejestracje kart SIM odnoszą się zarówno od użytkowników indywidualnych, jak i do firm, niezależnie od ich wielkości. Jak wynika z szacunkowych danych (informacja pochodząca od operatorów) obowiązkowe rejestracje kart SIM mogą dotyczyć ponad dwudziestu milionów kart.

Jakich danych osobowych ma prawo żądać operator sieci komórkowej?

Wymagania te są uzależnione od tego, z jakim podmiotem operator ma do czynienia. Klienci indywidualni bez obaw powinni podać imię, nazwisko, numer pesel, ewentualnie serię i numer dowodu osobistego. Jeżeli chodzi o cudzoziemców nieprzynależących do Unii Europejskiej, to mają oni obowiązek wskazać numer paszportu albo numer karty pobytu.

Od przedsiębiorstw natomiast operatorzy mają prawo wymagać ujawnienia pełnej nazwy firmy oraz jednego z numerów. Może to być numer Regon, albo NIP, albo KRS. W grę wchodzi także podanie numeru ewidencji działalności gospodarczej.

Obowiązkowe rejestracje kart SIM
Oceń ten post