Oszustwa podatkowe

Chiny podpisały wielostronne porozumienie o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, dołączyli tym samym do krajów działających na rzecz zwalczania oszustw podatkowych. Sygnatariuszami Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych jest 50 krajów. Konwencja zapewnia, że Chiny będą współpracować z innymi państwami w sprawie obliczania i poboru podatków.
Organy podatkowe na całym świecie chcą przejść od dwustronnej do wielostronnej współpracy i autonomicznej wymiany informacji w sprawach podatkowych. Unikanie opodatkowania związane jest z korupcją. Nielegalne fundusze zdobyte w wyniku przestępstwa, korupcji, czy unikania płacenia podatków, przenoszone są do docelowego kraju za pomocą firm wydmuszek i w ten sposób legalizowane. Wzajemne udostępnianie sobie informacji podatkowych przez wiele państw świata może pomóc lokalizować te fundusze.
Global Financial Integrity to organizacja zajmująca się śledzeniem międzynarodowych przepływów finansowych. Plan reformy, która ma na celu uniemożliwienie światowym gigantom: Apple, Google wykorzystywanie luk prawnych, aby uniknąć miliardowych podatków przedstawiono pod koniec lipca na spotkaniu w Moskwie. Inicjatywa ta to pokłosie afery, jaka wybuchła po tym, gdy wyszło na jaw, że światowy gigant technologiczny Apple unikał płacenia podatków. Apple nie uciekł się do żadnych nielegalnych praktyk, tylko wykorzystał luki prawne, które pozwoliły mu założyć w Irlandii swoje filie niepodlegające żadnemu fiskusowi.

Oszustwa podatkowe
Oceń ten post