Pasja Elsnera – w Berlinie

Wykonawcami „Pasji” będą śpiewacy i instrumentaliści związani z Warszawską Operą Kameralną, m.in. Zdzisław Kordyjalik w roli Jezusa, Krzysztof Machowski w roli Piłata, Jerzy Mahler jako Judasz i Zbigniew Dębko jako Kapłan. Wystąpią także czterej Koryfeusze i dodatkowy kwartet solistów. Chór Kameralny Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Warszawską Orkiestrę Symfoniczną poprowadzi Jacek Kaspszyk. „Passio Domini Nostri Jesu Christi” op. 65 Elsnera jest jedną z nielicznych tak okazałych kompozycji wokalno-instrumentalnych w historii muzyki polskiej. „Elsner w powszechnej świadomości zapisał się przede wszystkim jako nauczyciel Chopina, zawsze w cieniu genialnego ucznia. Niesprawiedliwie: jako kompozytor, pisarz, badacz i organizator współtworzył w Polsce instytucje nowoczesnej kultury muzycznej, zaś z jego dorobku korzystamy do dnia dzisiejszego” – pisze Paulina Cwalińska w programie festiwalu Muzyka Staropolska w Zabytkach Warszawy. Utwór powstał w listopadzie 1837 roku. Ze względu na trudności ze skompletowaniem wielkiej obsady i przygotowaniem chórów, nie udało się doprowadzić do wykonania tej kompozycji w najbliższym okresie pasyjnym. Premiera, z udziałem niemal 400-osobowego chóru, odbyła się latem 1838 roku w warszawskim kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy. Dochód z koncertów przekazany został na cele dobroczynne. Utwór entuzjastycznie przyjęto na łamach prasy. Doczekał się m.in. obszernego omówienia na łamach lipskiego „Neue Zeitschrift fuer Musik”. Dzieło było w kolejnych latach wykonywane w Pradze, Petersburgu i Wilnie. Pierwsze współczesne wykonanie „Pasji” w całości nastąpiło we wrześniu 1998 roku dzięki Warszawskiej Operze Kameralnej, która podjęła wcześniej prace źródłoznawcze i edytorskie. Podstawą do sporządzenia materiałów wykonawczych stał się autograf partytury przechowywany w zbiorach muzycznych Biblioteki Miejskiej w Berlinie. Jak uważa Cwalińska, w oratorium pasyjnym urzeczywistnia się elsnerowska idea „połączenia muzyki i poezji”. „Punktem wyjścia dla kompozytora jest łaciński tekst traktowany z niezwykłą starannością. W opracowaniu muzycznym Elsner stara się w pełni wykorzystać jego właściwości wyrazowe i znaczeniowe. Nie unika przy tym barokowych niemal pomysłów ilustracyjnych” – uważa Cwalińska. Dni Warszawy w Berlinie będą trwały od 7 do 13 maja. Wypełnią je koncerty klasyczne i jazzowe. Festiwal jest organizowany w ramach porozumienia pomiędzy obydwoma miastami. W ubiegłym roku odbyły się w Warszawie Dni Berlina.

Pasja Elsnera – w Berlinie
Oceń ten post