Podatek VAT w 2017 roku

Początek roku niesie za sobą bardzo często zmiany w przepisach podatkowych. Nie inaczej było na początku roku 2017. W dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie podatku VAT. Każda firma, która ma do czynienia z tym podatkiem, powinna się z nimi dokładnie zapoznać.

Zwiększenie limitu zwolnienia z podatku VAT

W porównaniu z 2016 r. wzrosła kwota limitu rocznej sprzedaży, z tytułu której dany podmiot może zostać zwolniony z podatku VAT. Kwota takiego limitu w skali roku wzrosła ze 150 na 200 tysięcy złotych netto. Jeśli podatnik w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczył łącznie takiej kwoty, to o ile taka sprzedaż nie jest obowiązkowo opodatkowana podatkiem VAT ze względu na jej przedmiot, to w kolejnym roku taki podatnik nie musi się rejestrować jako podatnik VAT.

Rozszerzenie zakresu odwrotnego obciążenia

Od bieżącego roku odwrotnemu obciążeniu podlegają nie tylko popularne obecnie dostawy stali oraz sprzętu elektronicznego o określonej wartości, lecz także niektóre usługi budowlane świadczone przez podwykonawców.

Zmiany w zakresie rozliczeń kwartalnych podatku VAT

Począwszy od deklaracji VAT składanych za styczeń 2017 roku nie jest możliwe ich składanie raz na kwartał przez podatników innych niż mali podatnicy oraz tych, którzy rozpoczynają dopiero wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wielu podatników musi więc przyzwyczaić się do comiesięcznego składania deklaracji VAT.

Sankcje dla nieuczciwych podatników

Nowe przepisy ustawy o podatku VAT przewidują bardzo surowe sankcje dla nieuczciwych podatników. Sankcja w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub w wysokości 30% zawyżonej kwoty zwrotu podatku VAT może być od 1 stycznia 2017 r. nałożona na podatnika, który nie tylko zaniży wysokość podatku VAT do zapłaty lub zawyży kwotę jego zwrotu. Na podatnika może także zostać nałożona sankcja w wysokości 30% zobowiązania podatkowego, gdy nie opłaci on tego podatku w terminie oraz sankcja w wysokości 100% podatku naliczonego z tytułu wystawienia tzw. pustej faktury, czyli takiej, która stwierdza wykonanie czynności, które nie miały miejsca.

Podatek VAT w 2017 roku
Oceń ten post