Podatek za biuro wyższy niż za mieszkanie

Bardzo często jednoosobowe firmy lub przedsiębiorstwa zatrudniające niewielką liczbę pracowników jako siedzibę swojej działalności gospodarczej podają adres własnego mieszkania. Niezależnie od tego, czy działalność skupia się w całości w tym miejscu, czy jest prowadzona tylko w określonym zakresie, pociąga za sobą pewne konsekwencje. Oto kilka pytań i odpowiedzi.

Czy opłaca się prowadzenie działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu?

Takie rozwiązanie posiada plusy i minusy. Jego zaletą jest na przykład możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych na eksploatację lokalu. Z drugiej jednak strony właściciel wspomnianej firmy musi liczyć się z tym, że wysokość podatku może być wielokrotnie wyższa za biuro niż za pozostałą część mieszkania.

Podatek od nieruchomości nie jest w takim przypadku jednolity, a jego wysokość zależy od kilku czynników. Podatek od nieruchomości jest obliczany przez pomnożenie następujących liczb – wielkość  powierzchni i stawkę, która jest uzależniona od przeznaczenia lokalu.

Kto ustala kwotę podatku od nieruchomości?

Podmiotem, który wyznacza wysokość podatku od posiadanego lokalu, jest najczęściej gmina, jednak to użytkownik ma obowiązek poinformowania odpowiednich urzędników o wprowadzonych zmianach lub o zamiarze ich wprowadzenia. Wiąże się to bezpośrednio ze statusem nieruchomości. Chodzi mianowicie o to, czy po takiej metamorfozie nieruchomość nadal będzie traktowana jako mieszkanie, czy zostanie przekształcona na lokal użytkowy.

Stawka podatku ostatecznie jest uzależniona od tego, jaką decyzję podejmie gmina. Jednym z najważniejszych kryteriów określania jej wysokości jest wyznaczana poprzez obwieszczenie Ministra Finansów wysokość maksymalnych stawek podatku od nieruchomości. Na tej podstawie gmina może przyjąć maksymalną kwotę podatku od nieruchomości. Istnieje ponadto coraz częściej praktykowana opcja, że przedstawiciele określonych branż mają zdecydowanie wyższą stawkę podatku. Należą do nich na przykład handlowcy.

Podatek za biuro wyższy niż za mieszkanie
Oceń ten post