Podsumowania roku 2016 na rynku nieruchomości oraz kredytów

Rok 2016 był czasem stabilizacji cen nieruchomości. Wpływ na to miało między innymi wyrównywanie się poziomu popytu i podaży. Deweloperzy wznawiali inwestycje, które w czasach kryzysu zostały wstrzymane w obawie o dramatyczne ograniczenie zakupów przez klientów indywidualnych. Firmy starały się dostosowywać ceny mieszkań do możliwości kredytowych potencjalnych nabywców. W związku z zapowiedziami zmian jakie przyniesie na rynku nieruchomości i kredytów rok 2011 wiele osób przyspieszyło decyzję o zakupie własnego „M”. Takie zachowanie można było dostrzec u osób, które chciały uniknąć podwyżki stawki VAT, a także tych chcących skorzystać z dopłat ze Skarbu Państwa. Swoje piętno odbiło też wprowadzenie w sierpniu Rekomendacji T, która między innymi zakłada, że maksymalny bezpieczny poziom zobowiązania z tytułu spłaty rat zaciąganych kredytów i pożyczek nie powinien przekraczać 50% dochodów osób o średnich zarobkach. Zaleca także posiadanie co najmniej 20% wkładu własnego. Ponieważ rekomendacja została powszechnie wprowadzona w poszczególnych bankach w grudniu 2016, do tego terminu można było jeszcze liczyć na bardziej liberalne podejście do obliczanych zdolności i klienci pod koniec roku masowo z tego korzystali.

Niezmiennie spory odsetek osób pytał o kredyt preferencyjny. Pomoc ze strony Rządu w spłacie do 50% odsetek od kredytu przez 8 pierwszych lat wciąż była kusząca. Szczególnie, że od nowego roku zmienią się zasady uzyskania takiego dofinansowania. Prawdopodobnie zmienią się stawki, do których można uzyskać dopłatę przez co zmniejszy się ilość mieszkań dostępnych w programie. Pojawił się też projekt wykluczenia nieruchomości z rynku wtórnego. Takie zmiany budzą kontrowersje, ale mogą one wesprzeć sektor budowlany, który wciąż odczuwa skutki kryzysu. Od nowego roku ma zmienić się też wiek beneficjentów, którzy nie będą mogli przekroczyć 35 roku życia, co jednak ograniczy grupę uprawnionych maksymalnie o około 20%. Co prawda w nadchodzącym roku o dopłatę będą mogli starać się również single jednak analitycy oceniają, iż wszystkie nowe przepisy mogą zmniejszyć dostępność preferencyjnych kredytów aż o połowę. W związku z tym zainteresowani programem Rodzina na Swoim przyspieszali decyzję o nabyciu mieszkania.

Nowy rok przyniesie niewątpliwie zmiany na rynku. W związku ze wznawianiem inwestycji przez deweloperów nabywcy będą mieli większy wybór jeśli chodzi o nieruchomości na rynku pierwotnym. Pomimo wzrostu stawek VAT ceny mieszkań nie powinny drastycznie się zwiększyć gdyż wielkość tych zmian nie będzie warunkiem decydującym dla nabywców nowych nieruchomości . W życie wejdą też nowe rekomendacje i nowelizacje do rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiany te będą polegały na wprowadzaniu limitów kredytów udzielanych w walucie obcej. Będzie to sprawdzian dla baków, które teraz specjalizują się w kredytach walutowych. Zostają również wprowadzone znaczne ograniczenia w obliczaniu zdolności kredytowych, które można ująć w skrócie nie przekraczaniem przez obciążenia kredytowe 50% dochodów klienta. Czas zweryfikuje ile instytucji finansowych temu podoła. Na ilość sprzedawanych nieruchomości wpłyną również zmiany w programie Rodzina na Swoim. Tak jak już wspominałem zmienią się zasady przyznawania kredytów preferencyjnych. Zmniejszą się limity, zostaną wprowadzone obostrzenia. Grono beneficjentów powiększy się o osoby samotne czy też żyjące w niesformalizowanych związkach. Zmiany mają prowadzić do całkowitego wygaśnięcia programu w roku 2017 więc zapewne osoby zainteresowane programem będą w najbliższym roku podejmowały ostateczne decyzje co do zakupu mieszkania czy domu.

Podsumowania roku 2016 na rynku nieruchomości oraz kredytów
Oceń ten post