Polaków stać na coraz więcej

W ostatnim czasie zaczęło spadać bezrobocie a ponadto nastąpił wzrost płac przy niskiej inflacji, co doprowadziło do tego, że Polaków stać na coraz więcej. Jednak należy pamiętać , że w dużej mierze jest to efekt sezonowy. Mowa tu oczywiście o pracy w turystyce czy rolnictwie. Bezrobocie zapewne wzrośnie na początku jesieni.  Najważniejsze jest jednak to, że stopa bezrobocia nie rośnie skokowo.
Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w drugim kwartale 55,9%, dzięki temu nastąpił wzrost 0,4% do kwartału wcześniejszego. Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w przedsiębiorstwach w lipcu wzrosła w skali roku o 2,4%. Dzięki wzrostowi płac sprzedaż detaliczna wzrosła w lipcu aż o 4,3%. Bardzo ważne są zwyżki w sprzedaży: odzieży, obuwia, mebli, AGD, RTV. Wzrost realnych dochodów gospodarstw przełożył się na popyt.
Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce wzrosły w lipcu o 7,7%. Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji. Rośnie także eksport polskich produktów niemal na cały świat.

Polaków stać na coraz więcej
Oceń ten post