Polityka rolna i dopłaty – najnowsze informacje

Noc z wtorku na środę była bardzo obfita w nowe decyzje, jeśli chodzi o negocjacje ministrów rolnictwa krajów Unii Europejskiej. Ustalono stanowisko ws. reformy Wspólnej Polityki Rolnej, która przewiduje uzależnienie trzydziestu procent dopłat od wymogów ekologicznych. Oczekujemy jeszcze tylko na porozumienie z Parlamentem Europejskim.

Minister rolnictwa Irlandii Simon Conveney, reprezentujący prezydencję tego kraj potwierdził, iż dwa dni obrad zostały zakończone sukcesem. Dodał: „mamy teraz jasny mandat w sprawie kompromisów i ustępstw, jakie możemy zaoferować Parlamentowi Europejskiemu. Mam nadzieję, że w partnerstwie z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską możemy sfinalizować porozumienie, które jest dobre dla rolników, środowiska, przemysłu spożywczego, które przyniesie im pewność siedem lat”.

M. in. chodzi o to, aby w Irlandii, Francji, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Danii oraz Luksemburgu wyrównać dopłaty wewnątrz krajów, gdyż znacznie różnią się tam dopłaty między rolnikami – najwięcej dostają najproduktywniejsi. Owo wyrównanie ma być stopniowe.

Polityka rolna i dopłaty – najnowsze informacje
Oceń ten post