Pułapki dla tłumacza

Szybki rozwój branży tłumaczeń, spowodował, że niektórzy nie wyobrażają już sobie pracy, bez zaufanego translatora, który pomoże w tłumaczeniu ciężkich, specjalistycznych dokumentów. Za najtrudniejsze materiały uchodzą dokumenty z dziedziny medycyny oraz nowych technologii. Zdarzają się również nietypowe tłumaczenia, z bardzo mało znanych języków, choćby afrykańskich. Górą wciąż pozostaje język angielski oraz niemiecki.

Dla translatora, który jest specjalistą w konkretnej dziedzinie, specjalistyczny tekst nie powinien stanowić przeszkody, jednak gdy okazuje się, że materiał dotyczy zupełnie nowej technologii, która jak dotąd nie była opisana, a terminy znajdujące się w dokumencie, nie mają jeszcze przełożenia na język polski, trzeba szukać ratunku. Uratować tłumacza może wtedy zachowanie oryginalnej terminologii. Pułapką mogą być także teksty z niszowych branż, których zakres słownictwa jest nieco ograniczony, szczególnie pod względem specyficznej frazeologii.

Tłumacz w swojej pracy musi wykazać się doskonałą znajomością zleconego tematu, jak i czujnością, wobec informacji, z którymi musi sobie poradzić na tle translatorskim. Bardzo ważnym aspektem jest również estetyka, ponieważ dokument oddany zleceniodawcy, musi być odpowiednio przygotowany.

Pułapki dla tłumacza
Oceń ten post