Referendum w przewozach regionalnych

W spółce Przewozy Regionalne rozpocznie się 5 sierpnia referendum strajkowe. Oficjalnie powodem jest brak dialogu z władzami spółki na temat paktu gwarancji pracowniczych.  W Przewozach Regionalnych zachodzą zmiany strukturalne, które grożą redukcją zatrudnienia. Ponadto marszałkowie województw wprowadzają konkurencyjne firmy, które przejmują przewozy i dlatego pracownicy obawiają się zwolnień.
Pakt gwarancji ma dać gwarancję zatrudnienia. Jeśli powstanie spółka wojewódzka konkurencyjna wobec przewozów regionalnych, to ona przejmie pracowników przewozów regionalnych na danym terenie.
Związki oczekują podjęcia przez zarząd spółki rokowań sporu zbiorowego, a jeśli to nie nastąpi, to od 14 sierpnia związki będą miały prawo podjąć strajk. Referendum strajkowe ma potrwać do 26 sierpnia. Mają w nim wziąć udział Związki Zawodowe PKP i maszynistów.

Referendum w przewozach regionalnych
Oceń ten post