Reklamacja bez paragonu?

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz kolejny przypomina, że Prawo konsumenta nie może być w państwie ograniczane w jakikolwiek sposób. Nawet w przypadku braku paragonu. Do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z prawem, musi powstać wada zakupionej usługi bądź towaru po przedstawieniu dowodu zakupu. Jak zaznacza UOKiK paragon to tylko jeden z możliwych dowodów transakcji, jaki jest w posiadaniu klienta. Jednak, jeśli sytuacja tego wymaga, ponieważ paragon zniszczył się, wyblakł, zaginął, to w sklepie można przedstawić inne potwierdzenie płatności. Takimi formami dowodów są np.: potwierdzenie płatności, e-mail, zeznanie osób trzecich (świadkowie), wydruki z karty kredytowej, wyciąg z rachunku bankowego. Reklamując towar trzeba być pewnym, że towar posiada wadę. Klient ma prawo złożyć reklamację, by doprowadzić go stanu używalności (naprawa lub wymiana). W przypadku, gdy towar nie może być naprawiony lub zwrócony, klient ma prawo dostać zwrot całości lub części pieniędzy. Dla sprzedawcy, paragon nie powinien być jednym z dowodów nabycia rzeczy, dlatego trzeba o tym pamiętać, jeśli napotka się trudności z reklamacją.

Reklamacja bez paragonu?
Oceń ten post