Rząd wprowadza godzinową stawkę minimalną

Zapowiadane od kilku lat wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej stało się rzeczywistością – polski rząd przyjął nowelizację ustawy. Zakłada ona konieczność zapłaty 12 złotych za godzinę pracy w ramach umowy zlecenie i o świadczenie usług.

Biznes/gospodarka za 12 złotych za godzinę

W założeniu projekt ma zlikwidować nieetyczne praktyki związane z przenoszeniem wynagrodzenia minimalnego bądź rzekomego zrzekania się z tego prawa. Podkreślić należy również fakt, iż pracodawca będzie zmuszony wypłacać wynagrodzenie co najmniej raz w miesiącu, jeżeli umowa, którą podpisać z pracownikiem, trwa dłużej niż miesiąc.

Prawdziwą wartość i skuteczność wprowadzanych zmian poznamy jednak za około rok (należy podkreślić, iż wejdą one w życie od stycznia 2017 roku). Kluczowe okażą się bowiem kontrole organów państwowych, których zadaniem będzie przypilnowanie wykonywania nowelizacji.

Najważniejszą kwestią wydaje się być kontrola liczby godzin pracy realizowanej w ramach określonego zlecenia. Jak wspominają rządzący, obowiązek ich ustalenia leży po stronie zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Jeśli do tego nie dojdzie, osoba wykonująca zlecenie będzie musiała przed otrzymaniem pieniędzy potwierdzić pisemnie, ile godzin potrzebowała na realizację zadania.

Problemowa okazać się może prawdziwość tych zaświadczeń i ewentualny nacisk pracodawcy na pracownika związany z nieprawdziwym obliczaniem wspomnianych godzin. Jeżeli organy kontrolne tego nie przypilnują, cel nowelizacji może rozmyć się w nieuczciwej praktyce.

Rząd wprowadza godzinową stawkę minimalną
Oceń ten post