Senat jest przeciwny powoływaniu Instytutu Fryderyka Chopina

Senatorowie chcą, by środkami, które miały trafiać do Instytutu, dysponował minister kultury i dziedzictwa narodowego. Będą to pieniądze zasądzone z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie imienia lub wizerunku kompozytora. Ustawa zakłada, że pieczę nad dobrami związanymi z dziedzictwem Chopina będzie sprawować minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Celem ustawy, jest szczególna ochrona utworów i przedmiotów związanych z Fryderykiem Chopinem, zgodnie z nowymi przepisami jego nazwisko i podobizna będą chronione na zasadzie dóbr osobistych. Do ochrony dziedzictwa kompozytora ma, w myśl ustawy, należeć, m.in. kultywowanie wiedzy i pamięci o kompozytorze, prowadzenie badań dotyczących Chopina, popularyzowanie twórczości, organizowanie lub współfinansowanie koncertów, konkursów, współfinansowanie wydań nut i nagrań, pozyskiwanie i gromadzenie przedmiotów związanych z życiem i twórczością kompozytora.

Senat jest przeciwny powoływaniu Instytutu Fryderyka Chopina
Oceń ten post