Straż miejska nie ma prawa do fotoradarów

Zdaniem prokuratora generalnego z przepisów Prawa o ruchu drogowym – które w kwestiach odnoszących się do fotoradarów zmieniono w 2010 r. – wynika, że strażom miejskim świadomie nie przyznano uprawnienia do wykonywania kontroli z wykorzystaniem fotoradarów stacjonarnych. Jak dodano w kasacji ustawa regulując funkcjonowanie centrum automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CANARD nie wymieniła straży miejskich, co „bezspornie oznacza, że do wymienionego systemu organ ten nie należy”. Zdaniem PG wszelkie naruszenia przepisów zarejestrowane przez stacjonarne fotoradary będące w dyspozycji straży miejskich powinny być przekazywane policji, która może prowadzić czynności wyjaśniające i m.in. kierować następnie wnioski do sądu. „Tak więc dobro wymiaru sprawiedliwości w żadnym razie nie poniesie z tego tytułu jakiegokolwiek uszczerbku, tym bardziej, że w przeszłości zadania te wykonywała właśnie policja, posiadając w tym zakresie profesjonalne służby” – dodano w kasacji.

Straż miejska nie ma prawa do fotoradarów
Oceń ten post