Święto Kultury Białoruskiej w Białymstoku

Na kiermaszu towarzyszącym koncertowi w miejskim amfiteatrze można było kupić białoruskie książki, płyty, kasety oraz pamiątki, w tym popularne tkaniny wyszywane krzyżykami, wyroby ze słomy i gliny oraz drewniane rzeźby artystów z Polski i Białorusi.

Święto Kultury Białoruskiej organizuje Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Polsce (BTSK), główny animator życia kulturalnego tej mniejszości narodowej. Impreza podsumowuje roczną działalność kulturalną Białorusinów z Polski.

W tym roku zorganizowano ją za pieniądze przekazane przez Ministerstwo Kultury oraz prezydenta Białegostoku.

W niedzielnym koncercie wystąpiło kilkadziesiąt chórów, mniejszych zespołów i solistów, w tym dzieci i młodzież – laureaci konkursu piosenki białoruskiej dla uczniów podstawówek i gimnazjów. Był folklor autentyczny i opracowany oraz piosenka współczesna.

Gośćmi z Białorusi był chór „Akwarela” z Grodna oraz tamtejsza reprezentacyjna orkiestra dęta z solistami.

Działacze BTSK podkreślają, że etniczna kultura białoruska obecna na Podlasiu jest bardzo bogata, choć widzą zagrożenie dla niej w procesie asymilacji i zanikaniu podlaskiej wsi, tradycyjnego środowiska tej kultury. Od kilku lat odnotowują jednak coraz większe zainteresowanie kulturą białoruską ze strony młodych przedstawicieli tej mniejszości, co widać było m.in. w czasie festiwalu piosenki białoruskiej, który odbył się wiosną.

Towarzystwo jest głównym animatorem życia kulturalnego mniejszości białoruskiej w Polsce. Rokrocznie organizuje kilkadziesiąt imprez. Samych białoruskich festynów ludowych około dwudziestu – od maja do września. Organizacja ocenia, że w środowisku mniejszości białoruskiej w Polsce działa ok. 50 zespołów ludowych, biorących udział w festynach i festiwalach.

Mniejszość białoruska w Polsce szacowana jest, według różnych źródeł i kryteriów, na 180-350 tys. osób. Największe jej skupiska są w województwie podlaskim, przede wszystkim w Białymstoku, Hajnówce i Bielsku Podlaskim.

Święto Kultury Białoruskiej w Białymstoku
Oceń ten post