Tuwim, Tuwim, Tuwim!

Na świetną akcję popularyzującą wiersze Tuwima dla dzieci wpadło Radio Kraków, które wczoraj zorganizowało bicie rekordu w jednoczesnym słuchaniu wspomnianego polskiego poety.

W wydarzeniu wzięły udział znamienite osobowości takie jak Jan Peszek, Anna Dymna czy Dorota Segda. Czytali wiersze cztery minuty.

Padł rekord 100 tys., a ciągle zliczane są głosy i przyjmowane zdjęcia (dowody słuchania, potwierdzające uczestnictwo).

Tuwim, Tuwim, Tuwim!
Oceń ten post