WIG30 zamiast WIG20

W poniedziałek 23 września WIG30 wystartowała na GPW . Indeks ten będzie obejmował 30 największych i najbardziej płynnych spółek z głównego rynku. „Skutkiem powinno być zwiększenie płynności na rynku akcji oraz – w dłuższym terminie – ożywienie na rynku instrumentów pochodnych, (…)WIG30 to elita przedsiębiorców polskiego rynku kapitałowego, to podkreślenie rosnącego znaczenia rynku kapitałowego w polskiej gospodarce. WIG30 to zmiana prorozwojowa” – podkreślił – mówi Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW.
WIG30 będzie indeksem cenowym, co oznacza, że przy obliczaniu jego wartości będą brane pod uwagę jedynie ceny zawartych transakcji. W składzie WIG30 znalazły się spółki reprezentujące 13 branż.. Zakończenie publikowania indeksu WIG20 planowane jest na 31 grudnia 2015 r.
Oprócz spółek które wchodziły dotychczas w skład WIG20 do nowego indeksu wejdą: Alior Bank, Grupa Azoty, Boryszew, CCC, Cyfrowy Polsat, Enea, ING Bank Śląski, LPP, Netia i TVN. W komunikacie dodano, że na liście rezerwowej znalazły się spółki: Millennium, Getin Noble, CEZ, oraz AmRest. Podczas uroczystości na GPW obecnych było 28 prezesów największych spółek.

WIG30 zamiast WIG20
Oceń ten post