Zdolność kredytowa – sprawdź, czy ją masz

Zdolność kredytowa to podstawowa kwestia, która pojawia się w rozmowach z bankiem przed wzięciem kredytu. Jej posiadania domagają się również często pożyczkodawcy. Zanim podejmiemy ważną finansową decyzję, warto upewnić się, czy ją mamy.

Czym zatem jest zdolność kredytowa? Według najprostszej definicji jest to zdolność osoby ubiegającej się o kredyt do spłaty kredytu (razem z odsetkami) w ustalonych terminach.

Bank przed przyznaniem kredytu sprawdza zdolność kredytową. W tym celu może domagać się od nas przedstawienia odpowiednich dokumentów. Zostało to zapisane w ustawie:

Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

Każdy bank ma własną procedurę sprawdzania zdolności kredytowej, dlatego to, że nie spełniamy pewnych warunków w jednym z nich, nie oznacza, że nie otrzymamy kredytu w innym.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Oto najpopularniejsze wskaźniki, którymi kierują się banki przy udzielaniu kredytów:

  • Dochody. Udzielający kredytu niechętnie spoglądają na tak zwane umowy śmieciowe. Preferowane są te zawarte na czas nieokreślony. Liczy się również stabilność dochodów i ich wysokość.
  • Wysokość i okres spłaty kredytu. Im wyższa kwota, tym większe muszą być otrzymywane przez nas dochody. Z drugiej strony im dłuższy będzie czas spłaty, tym większą pożyczkę możemy otrzymać.
  • Wiek. Konieczne jest ukończenie 18 lat. Warto pamiętać, że im starsi jesteśmy, tym trudniej otrzymać długoterminowy kredyt.
  • Koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Banki biorą pod uwagę czynniki takie jak nasze rachunki, czynsz, alimenty, składki ubezpieczeniowe czy wydatki związane z utrzymaniem samochodu.
  • Kredyty i pożyczki otrzymane w innych bankach i instytucjach finansowych.
  • Cross-selling, czyli korzystanie z innych produktów banku, w którym bierzemy kredyt. Jeśli mamy w nim na przykład konto, bank może zaproponować nam niższą kwotę kredytu.
  • Historia kredytowa. Liczy się również terminowe spłacanie zaciągniętych zobowiązań, nawet tych, które zostały już uregulowane. Historię kredytową można sprawdzić za pomocą raportu BIK.

Pobierz raport BIK

Raport BIK to wyciąg z naszej historii kredytowej. Przydatny zarówno wtedy, kiedy przygotowujemy się do złożenia wniosku o kredyt, jak i w przypadku jego odmowy. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, czy jej przyczyną były nasze wcześniejsze kredyty. Im lepiej przedstawia się nasza historia, tym korzystniejsze będą warunki, które zaproponuje nam bank. Ogólna zasada jest prosta – spłacenie zobowiązań w terminie oznacza dobrą historię.

W przypadku braku historii kredytowej, warto zastanowić się nad zaciągnięciem niewielkiej pożyczki, na przykład na sprzęt elektroniczny. Jeśli spłacimy ją w terminie, zaczniemy budować dobrą historię, co zaprocentuje w przyszłości, kiedy zechcemy się ubiegać o kredyt hipoteczny.

Dobra rada: zezwól na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie. Dzięki wyrażeniu zgody bank zobaczy, że wcześniejsze kredyty były spłacane w terminie. W przeciwnym wypadku widoczne będą jedynie aktualne zobowiązania albo kredyty spłacone z opóźnieniem.

Sprawdzanie zdolności kredytowej

Wiele banków udostępnia na swoich stronach kalkulatory, dzięki którym można sprawdzić przybliżoną kwotę swoich zdolności kredytowych. Jeśli to nie wystarczy, pomocne będzie skontaktowanie się z doradcą finansowym. Jako specjalista znający warunki kredytów w różnych bankach wskaże nam, gdzie możemy go otrzymać.

Zdolność kredytowa – sprawdź, czy ją masz
Oceń ten post