Zmiana w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Podczas głosowania 26 lipca 2013 roku w Sejmie posłowie opowiedzieli się za trzema poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Nowe przepisy przewidują utworzenie specjalnego funduszu stabilizacyjnego dla sektora bankowego.
Przyjęte poprawki miały charakter legislacyjno-doprecyzowujący. Nowe przepisy przewidują utworzenie w ramach BFG funduszu stabilizacyjnego, który będzie funkcjonował dzięki wpłatom z nowej opłaty ostrożnościowej. Fundusz ten ma służyć do udzielania bankom przez BFG, na wniosek ministra finansów gwarancji rekapitalizacyjnej, która ma służyć zwiększaniu funduszy własnych banków.
Maksymalna opłata na rzecz tego funduszu ma wynieść 0,2 % aktywów ważonych ryzykiem w całym systemie bankowym ,a instytucją która ma ustalać jej wysokość, będzie Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Po ustaleniu wysokości opłaty Rada będzie brać pod uwagę cykl koniunkturalny oraz wyniki jakie osiągają banki.
Nowa opłata ostrożnościowa ma za zadanie zasilić fundusz stabilizacyjny służący ratowaniu zagrożonych banków krajowych. Czyli będzie pomagał instytucjom, które przez kryzys popadły w zagrożenie upadku. Fundusz ten najprawdopodobniej zacznie funkcjonować w tym roku kalendarzowym. Ważne jest to, że fundusz ten ma być finansowany przez same banki, a nie przez budżet państwa. Nowa opłata powinna być dla instytucji kredytowych kosztem uzyskania przychodu. Jednak nie będzie to koszt uzyskania przychodu, dlatego bo opłata ta ma służyć bankom, by wzmocniły swój system kapitałowy. Zakładany wpływ na fundusz stabilizacyjny to 1,7 mld zł przy maksymalnej dopuszczalnej stawce opłaty ostrożnościowej. Obecnie 615 banków w Polsce jest objętych gwarancjami BGF.

Zmiana w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
Oceń ten post