Zwiedzanie Grodu

Przyjeżdżając na miejsce spotkamy się ze wzniesieniem z drewniana palisadą – to zasygnalizuje nam, że jesteśmy u stóp Góry Birów. Wychodząc do góry pokonamy kilkadziesiąt drewnianych stopni i dojdziemy do wzniesienia otoczonego skałkami. Każdy od razu zorientuje się dlaczego to wzniesienie było wprost idealnym miejscem, którego walory wykorzystywano do celów obronnych. Ze szczytu zobaczymy rozległy widok na okolicę i ogrodzieniecki zamek, leżący na sąsiednim wzgórzu. Wewnątrz grodu znajdziemy replikę średniowiecznego grodziska warownego wzorowanego na osadach, jakie można było poznać na ziemiach Polskich w pierwszych wiekach ich istnienia.  Za drewnianym murem grodu obejrzymy niewielką ekspozycję ukazującą, jak wyglądało życie mieszkańców w czasach jego świetności. Zwiedzimy między innymi wieżę obserwacyjną, wieżę bramną wraz z potężną palisadą oraz wieżę strażniczą. Jedna ze stałych ekspozycji prezentuje wygląd chaty mieszkalnej. W jednoizbowej chacie wydzielono część kuchenną, sypialną oraz dzienną. Znajdują się tu między innymi gliniany piec, żarna oraz inne narzędzia codziennego użytku niezbędne w ówczesnych czasach, jakie udało się odnaleźć podczas prac wykopaliskowych. W wieży strażniczej zainscenizowano obozowisko terenowe oraz zbrojownię drużynników, gdzie zapoznamy się z dawnym orężem wojów i myśliwych takim jak topory, oszczepy, miecze, pancerze, lamelki czy też kolczugi. Obejrzymy tu także fotografie przedstawiające życie codzienne we wczesnosłowiańskiej osadzie.

Zwiedzanie Grodu
Oceń ten post