Zwiększony udział biopaliw w rynku

Udział biopaliw w transporcie drogowym ma ciągle wzrastać – tego chce Unia Europejska. Część producentów samochodowych jest przeciwna stosowaniu biopaliw, gdyż funkcjonuje opinia, że mogą one mieć niekorzystny wpływ na silniki. Program rozwoju biopaliw jest elementem walki z globalnym ociepleniem. Przywódcy państw Unii zobowiązali się w 2007r. się do zwiększenia udziału biopaliw w transporcie drogowym do 10% w2020r. Zwolennicy stosowania biopaliw przekonują mniejszym uzależnieniem od ropy naftowej oraz niższą emisją CO2. Przeciwnicy natomiast argumentują, że ze względu na produkcje roślinną na potrzeby paliw wzrosną ceny żywności oraz biorąc pod uwagę proces produkcji paliw zwiększy się emisja CO2. Unia Europejska pracuje nad nowymi rozwiązaniami w sprawie biopaliw, przedstawione zostaną one podczas sesji plenarnej w Strasburgu we wrześniu.

Zwiększony udział biopaliw w rynku
Oceń ten post